ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrımı olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rım-sız