ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrımlanmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rım-lan-ma