ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrımlı olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rım-lı-lık