ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rı-la-bil-mek