ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvanma işini yaptırmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-van-dır-mak