ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvamsız bir biçimde

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-vam-sız-lık