ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvamlaştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-vam-laş-tır-ma