ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvı bir maddeyi kıvamına getirmeyi sağlayan alet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-vam-laş-tı-rı-cı