ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvırcık duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Sanki sıcak bir iklimde bir parça kavrulmuş gibi biraz kıvırcıklaşmış sakalıyla ... ancak kırk beş yaşlarında olmalıydı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-vır-cık-laş-mak