ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtiyacı karşılayamamak, kıt duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"O zaman memlekette benzin çok kıtlaşmıştı, otomobilleri gazla çalıştırabiliyorduk."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıt-laş-mak