ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma; kesat

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı..."

İlişkili birleşik kelimeler;

"adam kıtlığında"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıt-lık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Memleketi kavuran kıtlık buranın semtine uğramamıştır."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyecek maddelerinde görülen darlık

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygu, söz vb.nde azlık

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir."