ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol (II) karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Arapça ḳaḥṭ"

Kullanımı;

"O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Az, yetersiz (duygu, söz vb.)

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Sözü kıt bir adamdı."