ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu; nasip, behre

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça ḳismet"

İlişkili birleşik kelimeler;

"kısmet ağacı""kısmet kapısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-met

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine evlenmek için talip olan kimse

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Kısmetim çıktı."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlenme talihi

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Aslında kendi de şimdiye kadar bütün kısmetleri tepti."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu

Tipi / Türü;

5. Anlamı (eş anlamlısı):

"Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü

Tipi / Türü;

ünlem

Kullanımı;

"Yarın gelecek misiniz? -Kısmet!"