ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıskandırabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-kan-dı-ra-bil-me