ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıskanma işi yapılmak veya kıskanma işine konu olmak; günülenmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz -denFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-ka-nıl-mak