ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıskanılmak işi; günülenme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-ka-nıl-ma