ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-kı