ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Hükûmet dış gezileri kısıtladı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-sıt-la-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınırlamak, daraltmak

Tipi / Türü;

mecaz

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak; kısıt altına almak, hacir altına almak

Tipi / Türü;

hukuk