ne demek?

Kısırlaştırmak işi; vasektomi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-sır-laş-tır-ma