ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısılmış olan; basık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-sık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvvetli ve yüksek tonda olmayan, hafif, boğuk (ses); ağır, alçak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Arkasından çıtırtılar, kısık sesler geliyordu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hafifçe aralanmış, yumulmuş olan (göz kapağı)

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

► boğaz

Tipi / Türü;

isim coğrafya