ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırtıpil durumunda olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-tı-pil-leş-mek