ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırtıpilleşmek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-tı-pil-leş-me