ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► melezlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-ma-lık