ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kırmızımsı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"... açık sarımtırak renklerle koyu kırmızımtırak renkler arasında her çeşitten olanları vardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-mı-zım-tı-rak