ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırmızılaşmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-mı-zı-laş-ma