ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırmızı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bir iki gün sonra kollara ve omuz başlarına domates kırmızılığı çöker."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-mı-zı-lık