ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırkar kırkar sıralanmış

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-kar-lı

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her biri kırk birimden oluşan

Tipi / Türü;