ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kırkıcılık

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-kım-cı-lık