ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 40 ve XL rakamlarının adı

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık

Tipi / Türü;

sıfat matematik