ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırbaçla dövülmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-baç-lan-mak