ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçları ağarmaya başlamış (erkek)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"İtalyanca quaranta"

Kullanımı;

"Yeni şube reisi, kırk beşlik, ellilik, kıranta, ağzı kalabalık bir adam."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ran-ta

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İlerlemiş yaşına rağmen bakımlı, özenli (erkek)

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Masanın başında, güneşten yanmış yüzü, sert ve derin çizgilerle dolu, keskin bakışlı, kıranta bir adam oturuyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırlaşmış (saç, sakal)

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Erkek, tıraşı uzamış kıranta saçlı, kırk yaşlarında bir köylüydü."