ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nalbantların atın tırnağını kesmek için kullandıkları keskin demir alet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ra-cak