ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıraathanecinin yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ra-at-ha-ne-ci-lik