ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kahvehane

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Arapça ḳirāʾat + Farsça ḫāne"

Kullanımı;

"Burasını otel mi zannettin, kıraathane mi?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ra-at-ha-ne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane

Tipi / Türü;