ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çorak bölgelerde biten ve gün gülüne benzeyen bir tür çiçek (Fumana)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır gülü