ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırıvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rı-ver-me