ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeyi yapmak için her türlü imkândan güçlükle yararlanmak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Düğüne kimlerin çağrıldığı anlaşılmaz, ne hediye gönderileceği de belli olmaz. Olmaz ama hepsi çağrılmıştır, hepsi de kırıp sarar, birer hediye alır yollar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rıp sar-mak