ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir olay veya gelişmenin ulaştığı en duyarlı an veya durum

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rıl-ma nok-ta-sı