ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kibar görünmeye çalışmak

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"kırılıp bükülmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rı-lıp dö-kül-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok eskimek

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

kırıklık duymak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Erkekleri iyi tanıyorum, dedi Nazlı. Ayrıca ben öyle kolayca kırılıp dökülecek kadınlardan değilim."