ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırıştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rış-tır-ma