ne demek?

Karşılıklı olarak birbirini öldürme

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bu, göğüs göğüse bir savaş değil, bir kırışmaca idi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rış-ma-ca

► paylaşma

Tipi / Türü;

argo