ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırışığı olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rı-şık-sız