ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırçıl duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-çıl-lan-mak