ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırçıllaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kır-çıl-laş-ma