ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıpırtısız olma durumu; kımıltısızlık

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pır-tı-sız-lık