ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıpırtısız bir biçimde; kımıltısızca

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pır-tı-sız-ca