ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kımıldayış

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pır-da-yış