ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıpırdatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pır-da-ta-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıpırdatmaya gücü yetmek

Tipi / Türü;