ne demek?

Kıpır kıpır olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pır kı-pır-lık