ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz kapaklarını üst üste birçok kez açıp kapamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-pış-tır-mak